Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Administrator: Centrum Medyczne Vitamed EWIP sp. z o.o. sp. kom. 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Warszawska 13/13a e-mail: vitamed@vitamed.info.pl
  Inspektor Ochrony Danych: tel 604-141-671 e-mail: vitamed@vitamed.info.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przesłanego zgłoszenia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji przesłanego zgłoszenia
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przesłanego zgłoszenia