Powyższe ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

     
ALERGOLOGlek.med.Anna Spanialska specjalista chorób wewnętrznych i alergologiiWizyta internistyczna

Wizyta alergologiczna

Spirometria

Spirometria z próbą rozkurczową
 240

240

140

180
CHIRURGdr n.med. Wojciech Jankowski specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznejWizyta chirurgiczna

Zabiegi
 230

x
CHIRURGlek.med. Jakub Baszczyński specjalista chirurgii ogólnejWizyta chirurgiczna


Wizyta chirurgiczna + USG

Samo USG tarczycy

Samo USG piersi

Biopsja (tarczycy, piersi)

Biopsja piersi gruboigłowa

Zabiegi (cenę ustala lekarz)
 230

 

300
200

250


220


x
DERMATOLOGlek.med.Katarzyna Anna Zielińska specjalista dermatologii i wenerologiiWizyta dermatologiczna

Zabiegi
 220

x
DERMATOLOGlek.med.Anna Czerniecka-Ronowska specjalista dermatologii i wenerologiiWizyta dermatologiczna

Zabiegi
 220

x
DIABETOLOGlek.med.Joanna Socha specjalista chorób wewnetrznych i diabebetologiiWizyta internistyczna 250
DIETETYKmgr Anna ZielińskaKonsultacja dietetyczna


Konsultacja dietetyczna + jadłospis 10-dniowy


150

250

ENDOKRYNOLOGlek.med.Lidia Ratajek-Wasielewska specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologiiWizyta endokrynologiczna

Interpretacja wyników
 230


150
     
FIZJOTERAPEUTAmgr Przemysław Olejnik fizjoterapeutaTerapia manualna 1h
Konsultacje fizjoterapeutyczne
Masaż 30 min
 
GASTROLOG lek. Magdalena Barańska Konsultacja gastrologiczna  250
GASTROLOGlek.med.Michał Stawicki specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologiiKonsultacja 300
GINEKOLOGlek.med.Krzysztof Michiewicz specjalista ginekolog położnikKonsultacja ginekologiczna

Konsultacja z USG ginekologicznym

Recepty


230


280

30zł-1
40zł-2
GINEKOLOGlek.Marta Bugajska specjalista ginekologii i położnictwaKonsultacja ginekologiczna

Konsultacja z USG ginekologicznym

USG n.rodnego

USG ciąży

USG ciąży + konsultacja
 

200


280

180

230

350
 
INTERNISTAlek.med.Piotr Szadkowski specjalista chorób wewnętrznych

Konsultacja pierwszorazowa

Konsultacja

Porada infekcyjna

Spirometria

Mezoterapia

Wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI)

Spirometria z próbą rozkurczową

Interpretacja wyników

Wyciągnięcie kleszcza

Recepty


Holter ciśnieniowy
 
280


220

200

140

180

160


180


130

60

30zł-1
40zł-2

180
REUMATOLOGdr n.med.Małgorzata Biernacka-ZielińskaKonsultacje 220
KOSMETOLOG

CHIRURG DZIECIĘCY
lek. Mieczysław Miodek

Wizyta chirurgiczna

Wizyta kosmetologiczna


Zabiegi (po ewentualnej konsultacji z dr Miodkiem)
 260

250


x
INTERNISTAlek.med.Beata Matuszkiewicz-Sitek specjalista chorób wewnetrznychKonsultacja internistyczna

Recepty
 230

30zł-1
40zł-2
 KARDIOLOG Piotr KlimczakEcho serca


190
KARDIOLOGdr n.med.Marta Figwer specjalista chorób wewnętrznych i kardiologiiKonsultacja kardiologiczna

Holter 24h

Holter 48h

Holter 72h

 250


200

330

360

KARDIOLOG DZIECIĘCY 
LARYNGOLOGlek.med. Jolanta Chmelecka-RutkowskaKonsultacja laryngologiczna

Płukania


240


180
NEUROCHIRURGdr hab.n.med.Paweł Kolasa specjalista neurochirurgii i neurotraumatologiiWizyta neurochirurgiczna
Zabiegi cieśni nadgarstka
 350


2700
NEUROLOG DZIECIĘCYdr n.med. Katarzyna Połatyńska
specjalista neurologii dziecięcej

dr n.med.Marta Jankowska
Wizyta neurologicznaWizyta neurologiczna
 350350
NEUROLOGlek.med.Agnieszka Pożdzik -Kosęda specjalista neurologiiWizyta neurologiczna 240
NEUROLOGlek.med.Iwona Szadkowska specjalista neurologii, licencjat EMG,EEGWizyta neurologiczna

Badania neurologiczne

EEG w czuwaniu

EEG po bezsennej nocy

EEG o przedłużonym zapisie

EMG z użyciem elektrody koncentrycznej – 1mięsień

EMG cieśń nadgarstka
 330

x

180

300


300
180

300
NEUROLOGlek.med.Marcin Wilkoszewski USG dogłowowe tętnic szyjnych 180
ORTOPEDA DOROŚLI I DZIECIdr n.med.Marcin Krupiński specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchuKonsultacja +USG

Zabiegi OSOCZA bogatopłytkowego

USG bioderek dzieci

Blokada (lek pacjenta)

Blokada (lek z przychodni)

Gips lekki

Gips ciężki280


1100

x

80


130

80

60
ORTOPEDA    
PEDIATRAlek.med.Agnieszka Komorowska pediatraKonsultacja 240
PSYCHOTERAPEUTAmgr Magdalena Gruda-KiełbikPorada x
PSYCHIATRAlek.med.Waldemar Kryszkowski specjalista psychiatriiKonsultacja x
RADIOLOGlek.med.Anna Chmaj-Szmidt specjalista radiologii i diagnostyki obrazowejUSG piersi

USG pozostałe
 200

170
UROLOGlek.med.Wojciech Wyroślak specjalista urolog FEBUKonsultacja

Konsultacja z USG

Plastyka krótkiego wędzidełka prącia

Obrzezanie i stulejka

Założenie cewnika (+w trakcie wizyty urologicznej)
 250

350

x


x

90

LARYNGOLOG DZIECIĘCYdr n.med Violetta PiotrowskaKonsultacje 200

 

 

EKG HOLTER TYGODNIOWY (4 DNIOWY) Wynik 14 dni roboczych DOM 300
EKG HOLTER 12 KANAŁOWY wynik 14 dni roboczych PORADNIA 180
EKG- Z OPISEM PORADNIA 60
EKG-BEZ OPISU PORADNIA 40
HOLTER CISNIENIOWY (DOBOWY) DOM 150
SPIROMETRIA PORADNIA od120 do 160
MEZOTERAPIA PORADNIA od 150
WSKAZNIK KOSTKOWO- RAMIENNY PORADNIA 120
USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH PORADNIA 160
  
  
USG KOŃCZYNY GÓRNEJ TĘTNICE I ŻYŁY PORADNIA 250
USG KOŃCZYNY GÓRNEJ ŻYŁY PORADNIA 150
USG KOŃCZYNY GÓRNEJ TĘTNICE PORADNIA 150
USG KOŃCZYNY DOLNEJ TĘTNICE I ŻYŁY PORADNIA 250
USG KOŃCZYNY DOLNEJ ŻYŁY PORADNIA 160
USG KOŃCZYNY DOLNEJ TĘTNICE PORADNIA 160
szczepienie grypa (konsultacja przed szczepieniem) PORADNIA 100
szczepienie WZW B (konsultacja ze szczepieniem) PORADNIA 100
szczepienie pneumokoki (konsultacja ze szczepieniem+szczepionka) PORADNIA 300
Wymiana cewnika moczowego PORADNIA 80
Iniekcja domięśniowa z lekiem pacjenta PORADNIA 30
Iniekcja domięśniowa w domu z lekiem pacjenta DOM 50
Wlew dożylny bez leku 1 PODANIE
10 PODAŃ
 100
700
Seria zastrzyków DO 5
DO 10
DO 15
 50
80
120
Szycie rany (w zależności od wielkości rany) – od 150zł PORADNIA od 150
Zdjęcie szwów tradycyjnych i staplerowskich w ramach wizyty chirurgicznej PORADNIA od 150
Wymrażanie zmian skórnych – od 50zł (w zależności od ilości i wielkości zmian) PORADNIA od 50
Chirurgiczne usuwanie zmian – od 150zł (po konsultacji chirurgicznej) PORADNIA od150
Zmiana opatrunku chirurgicznego PORADNIA od 50
Zmiana opatrunku chirurgicznego specjalistycznego z opatrunkiem PORADNIA od 70
Założenie opatrunku gipsowego ciężkiego – (1 opatrunek gipsowy) PORADNIA od 30
Założenie opatrunku gipsowego lekkiego – (1 opatrunek gipsowy) PORADNIA od 50
Siniatria z lekiem PORADNIA 100
USG od (narządy jamy brzusznej, miednicy małej, klatki piersiowej, tarczycy) PORADNIA 150
Sutki PORADNIA 180
Histopatologia
Duży niestandardowy pojemnik
 PORADNIA
PORADNIA
 80
130
Cytologia ginekologiczna
Cytologia płynna LBC
Cytologia płynna – rozszerzona z DNA
 PORADNIA
PORADNIA
PORADNIA
 50
100
160
Biopsja – 1 szkiełko
Biopsja piersi gruboigłowa
 PORADNIA
PORADNIA
 80
150
Test Covid-19 (w cenie nasz test)    
Test antygenowy z nosogardła (atest Min Zdrowia) PORADNIA 110
Test przesiewowy PORADNIA 110
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
I.SzadkowskaEEG w czuwaniu – (czas trwania zapisu 20 minut)PORADNIA 150
I.SzadkowskaEEG po bezsennej nocy – (czas trwania zapisu 1 godzina)
EEG o przedłużonym zapisie – (czas trwania zapisu 40 – 60 minut)
PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU EEG – CZYSTE WŁOSY BEZ ŻELU I LAKIERU
PORADNIA
PORADNIA

 240
240

I.SzadkowskaENeG – zespół cieśni nadgarstka – (czas trwania badania 30 min)PORADNIA 250
     
I.SzadkowskaEMG z użyciem elektrody koncentrycznej cena badania jednego mięśnia ( czas 30 min.)PORADNIA 
150
I.SzadkowskaENeG badanie 1 włókna ruchowego długiego z falą F (czas 30 min.)PORADNIA 150
I.SzadkowskaENeG badanie 1 włókna ruchowego nerwu krótkiegoPORADNIA 120
I.SzadkowskaENeG badanie 1 włókna czuciowego ( czas 30 min.)PORADNIA 120
I.SzadkowskaŁokieć tenisisty – (czas trwania badania 30 min)PORADNIA 150
I.SzadkowskaSplot barkowy ramienny ( czas trwania badania 1 godziny)PORADNIA 350
I.SzadkowskaNerw strzałkowy – ( czas trwania badania 30 min)PORADNIA 150
I.SzadkowskaBadanie w kierunku polineuropatii – (czas trwania badania 2 godziny)PORADNIA 550
I.SzadkowskaDiagnostyka jednej kończyny dolnej- (czas trwania badania 1 godziny)PORADNIA 250
I.SzadkowskaSLA – (czas trwania badania 3 godziny)PORADNIA 660
I.SzadkowskaPróba tężyczkowa – (czas trwania badania 30 min)PORADNIA 200
I.SzadkowskaPróba miasteniczna 1 mięsień – (czas trwania badania 30 min)próba zmęczeniowaPORADNIA 200
I.SzadkowskaEMG w kierunku miasteni met.poj.włókna (Jitter) – (czas trwania badania 3 godziny)PORADNIA 500
I.SzadkowskaNerw krótki (30 min) np. nerw twarzowy, nerw udowyPORADNIA 120
     

 

 

Przyjmujemy płatność

 

  • gotówką
  • kartą płatniczą

Powyższe ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.