Formularz reklamacji usług

EWIP NOWA SP. Z O.O.
ul. Warszawska 13/13 A
95 – 070 Aleksandrów Łódzki
email: vitamed13a@vitamed.info.pltelefon: +48 42 616 68 68
…………………………., dnia ………………………….
Imię i nazwisko konsumenta (ów):                   ………………………………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta (-ów)                   ………………………………………………………………………………………………………..Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektronicznąNiniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Serwisu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Usługodawcę w ramach Serwisu składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opis problemu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Z poważaniem


……………………………….


*niepotrzebne skreślić