dr n.med. Marcin Krupiński
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Terapia osoczem bogatopłytkowym pełni rolę nie tylko leczniczą. Ze względu na wyjątkowe właściwości osocza bogatego w czynniki wzrostu, uśmierza także dolegliwości bólowe.

Czym jest osocze bogatopłytkowe?

Osocze bogatopłytkowe (Platelet Rich Plasma, PRP) jest koncentratem autologicznych (własnych pochodzących z krwi pacjenta) płytek krwi z niewielką ilością osocza. Wyposażone w czynniki wzrostu przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek, w tym tkanek miękkich oraz kości. Metoda ta wykorzystuje więc naturalne zdolności organizmu do samoregeneracji. PRP wspomaga naprawę struktur mięśni i ścięgien. Uczestniczy również w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych. Osocze bogatopłytkowe jest ponadto świetnym zabiegiem profilaktycznym. Z jego pomocą możemy bowiem chronić stawy przed postępującym zwyrodnieniem i opóźnić zachodzące w nich procesy starzenia, tym samym żegnając się z długotrwałym bólem.

Kto może skorzystać z terapii osoczem bogatopłytkowym?

Terapii osoczem bogatopłytkowym (PRP) poddawani są pacjenci:

 • cierpiący na przewlekłe bóle, enzopatie (łokieć tenisisty i golfisty, kolano skoczka, ostroga piętowa, zapalenie ścięgna Achillesa);
 • którzy doznali urazów ortopedycznych (w tym uszkodzeń wewnątrzstawowych łąkotek, więzadeł kolana, uszkodzeń stożków rotatorów, zapalenia kaletek stawu ramiennego);
 • posiadający ubytki chrząstki stawowej po przeprowadzonych zabiegach;
 • chorujący przewlekle z powodu zwyrodnienia stawów (głównie stawu kolanowego, barkowego i biodrowego) i innych dolegliwości ze strony układu kostno-szkieletowego.

Jak przebiega zabieg z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego?

W pierwszym kroku pobierana jest od pacjenta krew, której potrzeba od 15 do 50 mililitrów. Pobranie wygląda identycznie jak w przypadku pobierania krwi do badań morfologicznych. Igła wprowadzana jest do żyły w ramieniu i pobierana do małej fiolki. Następnie krew trafia do wiórki, gdzie oddzielane są części stałe i płynne krwi – krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki białe (leukocyty), płytki krwi (trombocyty) i osocze (płyn). Dzięki temu uzyskuje się osocze bogatopłytkowe, które cechuje się większą koncentracją płytek krwi oraz wyższym stężeniem płytkopochodnych czynników wzrostu. Te ostatnie uczestniczą w procesach regeneracyjnych tkanek. Otrzymane trzy do siedmiu mililitrów osocza bogatopłytkowego zostaną zebrane w strzykawce do natychmiastowego podania.

Jakie dla pacjenta wynikają korzyści z terapii osoczem bogatopłytkowym?

 • znacząca redukcja bólu,
 • zwiększenie zakresu ruchowego,
 • odbudowa tkanki chrzęstnej i kostnej,
 • przyspieszona regeneracja i poprawa funkcji mięśni, ścięgien, więzadeł,
 • przyspieszony proces gojenia się ran,
 • poprawa jakości i komfortu życia oraz funkcjonowania na co dzień,
 • długotrwała skuteczność,
 • umożliwienie odsunięcia w czasie lub uniknięcia operacji.